Velkommen inn i Salongfestivalens univers!

Musenes venner!


 "Aldri kan ein halde opp å hylle den som laga det skrivne ordet - boka, bladet, brevet. Frå si øy har nokon skrive eitkvart. Dei slår bru til neste øy, og atter frå øy til øy. Det kjem sendande, og ligg der som ein død ting. Men menneskje har lært å tyde det. Under eit menneskjeauga får det liv. Det kan røre og opprøre og skape om. Det kan stige opp av papiret som lyn og eksplosjonar - som blømande kirsebærtré. Av og til skulle vi tenkje over kor merkjeleg det er." .....

 

Tarjei Vesaas (1897-1970)


ALTERNATIVFESTIVALEN


FOR MANGFOLD - MOT ENSRETTING

Nei til markedstyrt kultur!
Ja til inkluderende fellesskap!

 

 Har en liten, intim og ikkekommersiell kulturfestival livets rett selv om den ikke kan slå i bordet med publikumsrekorder, storslått markedsføringskampanjer, mektige samarbeidspartnere eller kjente navn på plakaten? Ja, hevder Kultursalongen. Nettopp derfor trengs Salongfestivalen! For å vise at kulturelt mangfold handler om så mye mer enn økonomisk inntjening. Kultur har en egenverdi som bør verdsettes og hegnes om uavhengig av markedspris, kommersielle hensyn og underholdningsverdi. Å ta vare på og legge til rette for et kulturelt mangfold kan sammenlignes med synet på biologisk mangfold. I begge tilfeller handler det om bevisst beskyttelse og dyrking. Ingen kan forutse hvilke kulturformer som er mest relevante for framtida, og derfor må vi holde så mange perspektiv som mulig i live. I dag ser vi flere eksempler på at kultur reduseres til en vare og blir først interessant om den kan kobles opp mot næringslivet. Konsumsamfunnet har klare mål om å gjøre oss til opplevelsesnarkomane shoppere på alle arenaer mennesker møtes. Også kultur. Og de lykkes langt på vei! Homo consumens har erstattet Homo sapiens. Tidspresset og effektivitetstenkningen har invadert fritida for lengst. I vår iver etter å få med oss de beste ”godbitene”, hakkes sammenhengen av tid i stykker og tankebaner må stadig avbrytes i det vi raser av gårde fra opplevelse til opplevelse på kortest mulig tid. Når det indre sjelden får rom, blir det overflaten som betyr noe. Frarøvet de naturlige mellomrommene er hvilesonene blitt eksotiske. Vi vet ikke hvor vi skal, men det gjelder å skynde seg – i flokk.


Inkludering går ut på å fjerne barrierer for deltagelse og skape like muligheter for alle individer og grupper til å delta og bidra i et inkluderende fellesskap. Hver og en av oss må ta stilling til hvilket samfunn vi ønsker å skape og hvilke verdier som skal prege utviklingen i framtida!Salongfestivalen ble etablert 2009


Salongfestivalen er en grønn alternativ, intim og ikkekommersiell kulturfestival som ønsker å være en åpen, inkluderende og fordomsfri formidlingsarena som stimulerer, løfter fram og legger til rette for alle former av frie, kulturelle uttrykk. "Lavmælte" kulturformidlere vises særlig omsorg. Kunstuttrykk som både fremmer og vekker interessen for poesi & litteratur, vil ha en framskutt posisjon under Salongfestivalen.Hei du der! Du som sitter og leser...

Jeg strekker ordene mine fram til deg
For nå er vi inne i fellesskapet, du og jeg
Her inne i ordenes rom, kan vi ta hverandre i hendene
Tankene våre kan puste på hverandre
Vi kan gå noen runder sammen
danse med hverandre i ordene
Ordene er vinduer og lufteluker og kjellernedganger 
og trapper til nye måter å tenke på
Nye måter å oppleve verden på
Veier og stier inn i kjente eller ukjente områder
Du kan forandre verden rundt deg med ordene
Trykke på følelsene
Få andre til å le eller gråte eller begynne å tenke
Det er bare å ta ordene i hendene, i munnen
Jeg kan støtte deg, bekrefte deg, si jeg elsker deg
Vi kan bli venner midt inne i ordene
som flyr og flakser mellom oss - bestevenner
Eller ta avstand fra deg, trakke ned på deg
Få deg til å gråte eller krangle
Avslutte relasjonene mellom oss
Disse mektige ordene
Farlige ordene
Ordene som kan få oss til å forstå hverandre
Bli venner, ta avstand, bli uvenner
Skape nærhet og vennskap
Sympati eller mobbe, skade og såre
Ødelegge et liv for alltid
Ett eneste treffende ord er nok
Jeg kan bygge opp fiendebilder med ordene mine
Overbevise deg
Fiender er slemme
Ord
Sammenligninger og følelses-styrende formuleringer
Etablere frykt i samfunnet
Aviser, radio og TV forteller farlige eventyr
som flytter inn i livene våre
Farlige ord gjør oss redde, sinte og slemme
Manipulerer, undergraver, forandrer holdninger
Men ord kan også åpne øynene, ørene og tankene
Gi oss nye måter å tenke på
Nye ideer, forandre oss, forandre samfunnet
Peke på ting, stille spørsmål, gjøre oss bevisste
Se urettferdighet og problemer
Pirre og engasjere
Ordene kan gjøre hverdagen rikere
Gi oss historier, beskrivelser og karakterer
Gjøre livet interessant og meningsfullt å leve
Gjøre oss til mennesker
Hjelpe oss til å kommunisere, planlegge
 Beskrive verden
Ord er noe av det fineste vi har
Vi kan gjøre fantastiske ting med ord
Skrive dikt, sanger, filmmanus,
 viktige artikler og foredrag
Med ord kan vi oppdage verden
Nye assosiasjoner, ordbilder og sammenligninger
Ny vinkel, ny beskrivelse
Oppdage og oppleve
Bli kjent med hele kroppen
Være mer tilstede i sansene våre
Ord er makt som gir oss et friskere og skarpere blikk
Åpner opp for nyopplevelser
 Er magi  
 
Kan utrette små og store mirakler
Kan forbedre livskvalitet
Bearbeide sorg og behandle lammelser
Åpne opp lukkede dører i samfunnet
Eller bare komme av seg selv
Trillende, logrende, hoppende, springende
Ord er lek
 Minner 
Fantasireiser
 En brille

Gjennom denne brillen
 Kan vi se oss selv og menneskene rundt oss bedre
Være mer bevisst tilstede i verdenUtklipp satt sammen av Kultursalongen.
Kilde: P2-akademiets radioforedraget "Språket stuper kråke i gresset"
av Gro Dahle. Anbefaler å lytte til foredraget i sin helhet!

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/283417 - 30.08.2007Velkommen til Salongfestivalens
alternativa kulturlandskap!


Kanskje er det du som står på festivalplakaten 2012?