Vil vekke kvensk språk...

Foto: Lisa Vangen. Klikk på foto


KVENER. NO: Leder for Halti Kvenkultursenter, Lisa Vangen, mener det er på høy tid at kvensk språk blir oppgradert fra nivå II til nivå III i det europeiske språkcharteret. – Til å være en trekulturell region holder det ikke å forbeholde det kvenske til festtaler om “de tre stammers møte”, sier Vangen til Nordlys 16. mai 2011. 

http://kvenfolket.origo.no/-/bulletin/show/651355_vil-vekke-kvensk-spraak-til-livet