Festivalen støtter kvinneprosjektet i Kerwda, Uganda!

Plakatkunstner: Alrik Fallet. Klikk på foto.

SALONGFESTIVALEN

Alternativ Kulturfestival

10. - 12. juni

Hernes i Elverum, HedmarkÅND * NATUR * KULTUR * SANSENES MAGI

med blikk på identitet og nasjonale minoriteter

især

KVÆNER & SKOGFINNERSalongfestivalen ønsker å være en indre øy av tidløshet,

en fellesarena for utvikling av nye bevissthetsformer utenfor tid.

Opplevelsen av ro og tilstedeværelse skaper grunnlag for følelsen

av nærvær som setter mennesket i stand til å samle nye krefter,

la seg inspirere, overraske og glede.

Å ta del i langsomhetens tid er å finne tilbake til seg selv,

og det føles godt for kropp og sjel!


Kvæner er et gammelt folk på Nordkalotten. Allerede i den eldste samtidige nedtegna dokumentasjonen som overhodet finnes i Norge, er kvænene nevnt (håløyghøvding Ottars beretning fra ca. 890 etter år 0). Da grensa mellom Danmark-Norge og Sverige ble trukket 1751 (750 år etter at kvænene er dokumentert å leve og bo i området), hadde folket bodd i området i flere tusen år.

Etter den finske nasjonalismen nådde folket våre breddegrader, ble nasjonalisert og forfinska – i Finland – så seint som på slutten av 1800-tallet og begynnelsen på 1900-tallet. Finland ble egen nasjonalstat i 1917.

Norske kvæner er verken finske eller innvandrere, men nordmenn med kvænsk etnisitet, og de har vært det så lenge nasjonalstaten Norge har eksistert!

 

Kilde: Aaronin Jussan Tärje (Terje Aronsen),

undervisningsleder på Kainun institutti (Kvensk institutt) – nasjonalt senter for kvænsk språk og kultur.

http://www.kvenskinstitutt.no

 

Kvæner har vært utsatt for en til dels brutal fornorskningspolitikk som for manges del var og fremdeles er nært knyttet til opplevelse av tap, skam, fornedrelse, underlegenhet og fortrenging. Selv om fornorskning som minoritetspolitisk program er et avsluttet kapittel i norsk historie, lever denne nære historien videre som en levende og viktig del av manges bevissthet...I tilfelle regn, avholdes programmet innendørs. Meditasjonskonserten lørdag og trommereisa søndag gjennomføres under tak på den store scena uansett vær. Husk varm jakke.

Fredag 10. juni

 

Kl. 12:00: ”Poesistunt” i Elverum sentrum

”Ordet som universell kraft. Festivalpoeter kler Elverum med poesi, musikk & dans.”  

Du vil møte: Henning Næss, Irene Shestopal, Geir Klatran, Sigrid Marie Refsum, Victoria Sinding Havstad og Wenche Myrvang .


Kl. 17:00: Vernissage i Kultursalongen

Åpning av fotoutstillingen: ”Naturlige forandringer” med improvisert dans til magiske toner fra urtiden.

Årets festivalkunstner er Victoria Sinding Havstad (25 år) fra Nesodden, utdannet fotograf og danser med samtidsdans og improvisasjon som spesialitet. Under åpningen framfører hun improvisert dans i samarbeid med multikunstneren Anna Fäldt på didgeridoo. Anna Fäldt er bosatt i Torshälla, Sverige.


Kl. 18:00: Lyrisk festivalåpning på kvænsk og norsk v/ Aaronin Jussan Tärje

Aaronin Jussan Tärje (Terje Aronsen) arbeider til daglig som undervisningsleder på Kainun Institutti (Kvensk institutt) i Børselv, og har vært en utrettelig forkjemper for kvænsk språk og kultur i over 30 år. Har kvænsk som morsmål, og tilhører en slekt som har bodd i Norge siden 1690-tallet.


Kl. 18:15: Solokonsert med Rita Lovise Haugseggen
 

Etter flere år som freelance pantomimekunstner og danser, er Rita Lovise Haugseggen (32), Hamar/Oslo, klar til å presentere eget låtmateriale. Siden mars har hun vært i gang med innspillingen av sitt første album, som vil framstå som en sammensmeltning mellom instrumental jazz og bluespreget vokal. Variert stemmebruk, melankolske melodilinjer, spennende akkordprogresjon og gjennomarbeidet lyrikk er noen av kjennetegnene til denne reflekterte artisten som har brukt lang tid på å utvikle sitt musikalske uttrykk.


Kl. 19:00: BokSauna med forfatter og skogfinne Rolf Rønning

Rolf Rønning forteller og leser fra sin historiske spenningsroman: ”Under Ukkos himmel” som han knytter opp mot skogfinsk historie, kultur og trosforestillinger. Utgitt på Trysilforlaget 2010.

Vi befinner oss ved Ladogasjøen nordvest i Russland omkring år 1400 - en brytningstid der gamle trosforestillinger må vike for innføringen av kristendommen. Livet i Stor-Markkus klan er bakteppet for handlingen, og klanens noita (sjaman) hovedperson. Noita vet mer enn de andre i bosettingen, og han kan påkalle krefter i den åndelige verden gjennom ulike ritualer med tromming, sang og besvergelser. Og han kan «reise» gjennom tid og rom…

To hundre år senere innvandrer deres etterkommere til Sverige og senere Norge, og får betegnelsen skogfinner.


Kl. 20:00: Pause på 30 minutter


Kl. 20:30: ”Schamanism på en timma” v/Anna Fäldt

Multikunstner Anna Fäldt foredrar om sjamanisme og trommereiser. Hva er det og hvordan foregår det? Verdensbildet, den sjamanske reisen m.m. Noen minutters tromming som en introduserende demonstrasjon.


Kl. 21:30: ”Et øyeblikk noen tusen år”, dikt v/Hege Siri

Hege Siri skriver lekne dikt som er fulle av gamle sagn og myter, men bak den poetiske lekenheten, ligger et dypt alvor og engasjement. Hennes sjøsamiske bakgrunn har gitt stoff til mange av diktene, og handler om jakten på identitet - spennet mellom gammelt og nytt, minoritet og storsamfunn. En gåtefull diktsamling som er skrevet med stor musikalitet og poetisk nerve. Hege Siri debuterte med lyrikksamlingen ”Et øyeblikk noen tusen år” i 2009. Utgitt på Kolon Forlag.


Kl. 22:00: Solokonsert med Sinikka Langeland


Et sammensatt konsertprogram hvor de gamle mytiske runesangene og besvergelsene fra Finnskogen finner sin naturlige plass. Runesangene ble brukt til å helbrede mennesker for all slags skade og sykdommer, og det var Tietäjä(Viteren) som visste hvordan man kunne hele ved hjelp av denne verbale ekstasekunsten. Tradisjonen var levende til langt innpå 1900-tallet, og ennå i dag, kan man høre om blodstemmingsruner på Finnskogen. Runesangene har røtter i sjamanismen, men de har også myter felles med andre kulturer og fra mange lag av åndshistorien. Sammen med samisk, norrøn og baltisk mytologi bidrar finnenes magiske kultur til den urnordiske åndsarven.


”Langt innpå skoga” holder Norges fremste kantelespiller til, Sinikka Langeland, med folkemusikktradisjonene fra Finnskogen som sin viktigste kilde. Hun har brakt den gamle sangtradisjonen finnene hadde med seg fram i lyset, og har gjort Finlands nasjonalinstrument, kantelen, kjent i Norge. Blant hennes rikholdige repertoar finner du middelalderballader, religiøs folkemusikk og runesanger.


Kl. 23:00: Åpen scene med sosialt samvær ut i de små timer…


Lørdag 11. juni

 

Kl. 09:00 – 12:00: Festivalfrokost i det grønne

Frokostbuffé for artister (følge) og salongvenner. Campere og tilreisende festivaldeltagere som ønsker frokost, må gi beskjed av praktiske årsaker.

Du skal slippe å betale for frokosten. I stedet ønsker vi at du gir et bidrag til festivalens kuprosjekt ”Miss Poetry”. Kuprosjektet handler om å kjøpe en ku, og på den måten støtte opp om verdighetsprosjektet ”Solidaritetsdråper fra Overfloden Norge” til MotherCourage, rettet mot kvinner i Kerwda, Uganda, og administreres av Bitten Schei. Hjelp oss å vise solidaritet i praksis ved at en ugandisk kvinne, på verdig vis, settes i stand til å brødfø sin familie og sende barna på skole. ”Miss Poetry” koster kr. 4.000.-

 

Kl. 10:00: Filosofisk paneldialog ledet av Geir Stjernholm Uldal

”Hva er ånd, og hva innebærer det å være et spirituelt menneske i et moderne samfunn?”

Geir Stjernholm Uldal innleder før samtalen.

I panelet sitter:

·         Helge Hognestad : Teolog/prest som er opptatt av den nye åndelighet og den religiøse søken i vår tid, og mener at kirken må være åpen for folks religiøse erfaringer og de nye åndelige strømninger som bryter fram, og være villig til å endre sine ordninger etter det.

·         Yngvill Knutson Stenberg: Psykolog og skjønnlitterær forfatter

·         Tore Hummelvoll: Sokneprest i Hernes/Nordskogbygda/Sørskogbygda

·         Irene Shestopal : Forfatter, lege og psykiater

·         Even Lorch-Falch: Lærer, forfatter og forhenværende redaktør for Alternativt Samfunn. Holist.

·         Sigrid Marie Refsum: Språk og litteraturstudier i nordisk og russisk. Skriver egne tekster som hun tonesetter. Opptatt av psykisk helsevern med engasjement i teateret Vildenvei.

·         Terje Amundsen: Cand. mag med blant annet litteraturvitenskap, norsk og kunsthistorie i fagkretsen. Utgitt en rekke lyrikksamlinger. Sekretær i styret for Elverum lokallag MDG. Redaktør for Hedmarksforfatter’n.

·         Henning Næss: Lærer, gestaltterapeut og poet. Medarbeider i tidsskriftet Cogito som har et spirituelt utgangspunkt.

Geir Stjernholm Uldal, bosatt i Bergen, er en halvstudert religionsnerd med spesielt fokus på moderne religiøsitet. Sammen med viteren Geir Winje har han skrevet boka ”Hekser og Healere” som presenterer nyreligiøse miljøer i Norge. Han er også praktiserende heks og Wiccaprest, og har dessuten fartstid innen asatru og ritualmagiske miljøer.

Kl. 13:00: ”Meditativ utekonsert” med multikunstneren Anna Fäldt

Anna Fäldt inviterer til ”meditativ konsert” hvor hun benytter didgeridoo, tromme, diverse ”rytmeinstrumenter” og stemme. Konserten avsluttes med samtale, spørsmål og kommentarer.

 

Kl. 15:00: ”Smerte” – foredrag ved Aaronin Jussan Tärje

Aaronin Jussan Tärje (Terje Aronsen) snakker om de kvænske omkostningene ved fornorskingspolitikken. Underveis kommer han innpå kvænsk historie, kultur og språk.

”Med skolen som slagmark og lærerne som frontsoldater” ble en målrettet, kontinuerlig og langvarig assimilasjonspolitikk satt i system for å få kvænene til å slutte å anvende sitt morsmål, endre sin nasjonale identitet og kulturelle grunnverdier. Selv om det er blitt forsket svært lite på ettervirkningene av den brutale fornorskingsprosessen, kan man ikke underslå at det sterke presset om tilpasning og undergraving av egen identitet, må ha fått dyptgripende konsekvenser for selvbilde, selvrespekt og egenverdi.

”Å fortrenge og fornekte sin etniske identitet er rett og slett en overlevelsesstrategi”, sier sosialantropolog Vigdis Stordahl. ”Ingen snakker om hvilke personlige kostnader dette har hatt. Det er et sammensatt og tabubelagt emne.”

Foredraget avrundes med at forsamlingen lærer sangen ”Hyvän illan”. Har du lyst til å tjuvtrene på melodien, kan du lytte til siste musikkinnslaget på Salongfestivalens presentasjon av formidlerne 2011, eller søke på YouTube.

 

Kl. 16:00: Konsert med ”Kaksi Laksoo” (”To daler”)  


Kaksi Laksoo (”To Daler”) er en kvænsk viseduo som består av Jan Daleng og Cille Dahl fra Pyssyjoki (Børselv i Finnmark). Kaksi Laksoo har spilt og sunget på kvænsk, meänkieli og norsk på alle de tre første Kipparifestivalene i Børselv (2008-2010), og i 2010 spilte de blant annet under Nord-Troms' første Paaskiviikko og Oslo Kulturnatt. Når de spiller på Salongfestivalen, kommer de rett fra sin andre deltakelse på Paaskiviikko der de i år skal spille i Kvænangen og Lyngen.

 

Kl. 18:00: BokSauna med forfatter Yngvill Knutson Stenberg

Forfatter og psykolog Yngvill Knutson Stenberg, Ranum i Våler, leser og orienterer fra sin spenningsroman ”Gudinnen og edderkoppen”. Romanen vant 1. pris for alternativ litteratur 2009, Kolon Forlag, og er Knutson Stenbergs bokdebut. Bokas grunnstein er forfatterens motstridende forhold til sitt barndoms fundamentalistiske kristendom.

"Da jeg begynte å leke med tanken om Gudinnen, ante jeg ikke hvor det bar hen. Sporene etter henne er tæret av tidens tann. I tillegg er noe bevisst fortiet og gjemt bort av velmenende religiøse patriarker. Men leser man mellom linjene i de tre store religionene som utgikk fra en patriark, Abraham, ser man at hun alltid har vært med oss, selv om vi hårdnakket har håndhevet vår monoteisme. Ofte fremstår hun som en avgud, hun blir demonisert, eller sterilisert, passivisert og fortiet..."

 

Kl. 19:00: Konsert med ”How Green Was My Vally”

 

Nå – i larmens tid

når bare de laveste ord

frem til hørende ører.

Ord så stormende stille

at mennesket tror

det er sitt eget hjerte de hører.

 

Hans Børli (1918-1989)

 

Renate Bekkestad og Joachim Rugsveen utgjør duoen ”How Green Was My Vally”, etablert 2009, hjemmehørende i Hedmark. Betrakter seg foreløpig som et liveband, og nyter fordelene ved å være kun to med muligheten til å spille unplugged. Sjøl karakteriserer de musikken som følsom, organisk, rolig, men dynamisk og til tider litt mørk – influert av 70-tallets folk og prog så vel som 90-tallets grunge. Låtmaterialet er hovedsakelig egenprodusert. Eksistensielle tekster som det å gå seg vill i sitt indre.

 

Kl. 19:30: Pause på 30 minutter

 

Kl. 20:00: Solokonsert med Karl Heldal

Karl Heldal, Oslo, har lang fartstid som låtskriver innenfor sjangeren visekunst med egne tekster på norsk. Platedebuterte med ”Hvis en drøm kan kjæles med” 2006, etter å ha vunnet NRK P1s demokonkurranse med ”Åh! Var jeg fri” 2003. Høsten 2010 kom oppfølgeren ”Naken med klærne på”. Hans eksistensielle tekster drives fram av lengselen etter livslyst, lek, kreativitet, undring og lengsel – organisk fargelagt av Karls poetiske og sanselige tonespråk. Karl Heldal trives blant nordiske visevenner, og har samarbeidet med Nordens fremste viseartister. Nylig gjestet han København hvor han har inngått et samarbeid med sanger, dikter og skuespiller Lisbeth Barkhuus som har oversatt en rekke av Karl Heldals sanger til dansk.

 

Kl. 20:45: Boksauna med forfatter Irene Shestopal

Forfatteren presenterer og leser fra sin rykende ferske bok ”Sjel” som består av historier og dikt.

Irene Shestopal skriver historier og dikt både på russisk og norsk. I 2008 ble hennes russiske historier samlet i boka ”Dusja” (sjel) som kom ut i St. Petersburg. Nylig ble ”Sjel” lansert på norsk, og bokas innhold er til dels sammenfallende med originalinnholdet i ”Dusja”. Irene Shestopal er kjent for å skrive klare og lettleste tekster, og hennes portretter har psykologisk troverdighet og presisjon.

Bokas forfatter er utdannet lege og psykiater. Født i Ukraina og kom til Norge i 1986 som arbeidsinnvandrer. Interessen for å skrive våknet tidlig med utgivelser på trykk i diverse blader og litterære tidskrifter.

 

Kl. 22:00: Konsertforestilling med Geirr Johnson

”Som å komme hjem, eller om det å gå seg helt bort” er en konsertforestilling om det å gå seg bort, helt eller delvis, for så å finne hjem igjen. Eller forestillingen om det å komme hjem. For det er kanskje mest forestillingen om et hjem vi har om å komme hjem når vi har gått oss helt bort, eller har kommet langt, langt hjemmenfra.

Denne (vrang)forestillingen er satt sammen av Geirr Johnsons sanger med innslag av Tom waits, Leonard Cohen og Jaques Brel. Underveis i forestillingen går han seg helt bort, eller delvis, i en rekke av digresjoner, tanker og funderinger. Vil han finne hjem?

Manus/idé: Geirr Johnson

Produsent: Synnøve Viksand Eriksen

 

Ca. kl. 23:00: Åpen scene med sosialt samvær ut i de små timer…


Søndag 12. juni 


Kl. 09:00-12:00: Festivalfrokost i det grønne

 

Kl. 10:30: Arkeolog Hilde Rigmor Amundsen, Stange, presenterer sin nylig avlagte doktoravhandling:

”Mot de store kulturtradisjonene. Endringsprosesser fra tidligneolitikum til førromersk jernalder mellom Mjøsa og Femunden”.

Arkeologisk materiale fra yngre steinalder (neolitikum), bronsealder og den eldste jernalderen (3800 f. Kr. – Kr.f) i Hedmark er av ulikartet karakter, og er uensartet fordelt mellom jordbruksbygdene på Hedemarken, dalførene i Østerdalen, Rendalen og Trysil samt fjellområdene i Engerdal og Øvre Rendalen. I løpet av de siste fire tusen årene før vår tidsregning utvikles et tidlig jordbrukssamfunn i sørvestre og søndre Hedmark og et fangstsamfunn basert på villreinsfangst i fjellene i nordøst. Mye tyder på at dagens Hedmark fylke var et grenseområde mellom mennesker tilknyttet henholdsvis vestlige og østlige kulturtradisjoner, som i videre forstand, kan knyttes opp mot dannelser av tidlige nordiske og samiske identiteter.

Hilde Rigmor Amundsen er arkeolog og bosatt på den restaurerte husmannsplassen Lotterud i Stange. Hun har jobbet som arkeolog i Hedmark fylkeskommune (1996-2002), og er i dag ansatt på Nordisk institutt for kulturminneforskning. 25. mars i år disputerte hun til doktorgraden ved Universitetet i Oslo.

 

Kl. 12:00: Konsert med Øyvind Sund

Øyvind Sund, Vinstra, er en allsidig og original kulturformidler som i årevis har virket som visesanger, viseskriver og grafiker med en solid posisjon i norsk/nordisk visemiljø.

Sund står for den rene og usminkede visesjangeren med gjennomarbeidede tekster, velformulert viserøst og sin klassiske gitar som det bærende element. Platedebuterte med ”Jordunge” 1974 etterfulgt av flere lydutgivelser og visebøker. Har medvirket på flere nordiske samleproduksjoner, og hatt en rekke konserter og turneer for norske og svenske Rikskonserter. Høsten 2010 slapp han sitt sjette album: ”Jord og lyst” som han har høstet gode kritikker for. Mottok Prøysenprisen i 1974, og har fått en rekke kunstnerstipend så vel fra TONO som Akershus og Oppland Fylke. I 1994 mottok han Nord-Fron kommunes kulturpris.

Kl. 12:45: Poetiske tanker v/ Laila Ulriksen

Laila Ulriksen, Ilseng, har vært opptatt av lyrikk siden tiårs alderen og elsket å formidle dikt skrevet av andre. Ikke så rart kanskje når hun er født og oppvokst i Trysil som har sterke litterære røtter. I dag skriver hun også egne dikt, og mener skriveprosessen kom i gang fordi hun hadde så mye inni seg som måtte ut. At folk kjenner seg igjen i mye av det hun skriver, inspirerer og gleder, og hun håper diktene kan bringe håp og styrke til leserne. Laila Ulriksen bokdebuterte med lyrikksamlingen ”Min veg”, 2009. I fjor fulgte hun opp med ”Perlen”, og hun har ikke tenkt å gi seg…

 

Kl. 13:15: Improvisert danseforestilling med Victoria Sinding Havstad

Danseren Victoria Sinding Havstad (25), Nesodden, har en solid dansekompetanse til tross for sin unge alder. Siden 2008 har hun vært engasjert i egne danseproduksjoner med utgangspunkt i samtidsdans og improvisasjon. Victoria er en kreativ danser som liker å tøye grenser, og kombinerer ofte dans med andre kunstuttrykk eksempelvis foto. Danser like gjerne uten musikk som med musikk. I 2010 fikk hun kulturprisen av Frogn kommune.

 

Kl. 14:00: ”Inn i naturen – en dypere løsning” v/Antonio Poléo

Vi forbruker mer enn kloden kan tåle. Det blir samtidig åpenbart at vi ikke blir lykkeligere av vår stadig økende ”velstand”. Tvert i mot kan det synes som om statusjag og forbrukspress gjør oss utilfredse og syke. Materiell standard og lykke henger kun sammen til et visst nivå, og forskning viser at materiell velstand bare er en av flere faktorer for gode liv. De andre er gratis.

Lykke og natur er nært beslektet for biologen Antonio, og han snakker gjerne om både lykkens fysiologi og hvordan det å gå inn i naturen kan vekke ting i oss sjøl som vi kanskje har glemt, eller aldri blitt klar over. ”Vi er skapt av naturen og hører til i den. Når vi går inn i naturen, går vi inn i oss selv, og da blir det andre ting som teller. Glade mennesker er dårlige forbrukere, og det er kanskje på tide å arbeide for En Gladere Klode”, sier Antonio Poléo, som til daglig arbeider som spesialetterforsker for miljøsaker i Økokrim, og er 1. kandidat på Miljøpartiet De Grønnes fylkestingsliste i Hedmark.

 

Kl. 15:00: Konsert med Moai duo fra Karasjok/Nordkjosbotn

Moai duo er opptatt av å bygge bro mellom ulike kulturlandskap, og inviterer til en reise gjennom kvænsk, samisk og nordnorske landskaper med innslag av joik, læstadianske salmer, kvænsk tradisjonsmusikk og fortelling. Instrumentene er laget av materialer hentet fra den arktiske naturen.

 

Kl. 16:00: Invitasjon til trommereise med sjamanen Lars-Erik Lie

Ønsker du å være med på en reise til dine indre landskaper, kan du ta del i sjaman Lars-Erik Lies trommereise.

Sjamanisme er menneskenes eldste spirituelle tradisjon og magiske håndverk, brukt verden over til helbredelse, som problemløsning og til å opprettholde balansen mellom mennesker og natur. Også Norden har en gammel sjamantradisjon. Hos oss var det kvinnene som var sjamaner – seidkvinner. Dessverre er det svært få av oss i dag som kan si at vi hører til en levende sjamanistisk tradisjon. Den ble ofret etter hvert som de store religionene rykket fram – ofte med brutale midler. Men det finnes samer som har beholdt bruddstykker som minner om den gamle kunsten.

 

Kl. 17:00: Konsert med Geir Klatran – ”gitarpsykopaten”

Trubaduren Geir Klatran fra Oslo er en selvlært naturbegavelse som vi hadde gleden av å bli kjent med under fjorårets festival. Nå er han tilbake med egen konsert som vil vise at han har et repertoar som spenner videre enn Jan Eggums viser. Vi håper på godt vær så vi kan nyte konserten ute i en avlappet ettermiddagsmodus.

 

Kl 17:45: ”Menneske, ånd, natur” v/sjaman Lars-Erik Lie

Vi runder av Salongfestivalen 2011, og gir siste ordet til sjaman Lars-Erik Lie fra Trysil:

”På mange vis har det moderne mennesket effektivt fjernet seg selv fra naturen. Vi frykter alt vi ikke kjenner, enten det er rovdyr, skumle insekter, eller en mørk granskog om natta… Samtidig har vi også ”mistet” oss selv og søker svar alle andre steder uten å finne noe. Løsningen er kanskje FOR enkel for oss?”, sier Lars-Erik Lie, som foredrar om ”Menneske * Ånd * Natur. Han fortsetter: ”Vi er alle ’ett’. Vi kommer alle fra jorden, fra den samme energien. Vi kan ikke leve uten jorden, men setter vi pris på den? Sier vi noen gang takk?...” 

Foredraget tar utgangspunkt i vår relasjon til naturen og vår frykt for naturen og det ukjente. Underveis gir han noen gode råd og tips som kanskje gir deg noe å tenke på, eller til og med ett nytt syn på naturen, ånd og menneske…! Du er hjertelig velkommen til å ta del i Lars-Eriks filosofiske og lærerike tankeverden.