Kino


Opptak: Salongfestivalen 2011, andre dag. Aaronin Jussan Tärje foredrar om kvænsk historie, språk og kultur.

"Kvæner er et gammelt folk på Nordkalotten. Allerede i den eldste samtidige nedtegna dokumentasjonen som overhodet finnes i Norge, er kvænene nevnt (håløyghøvding Ottars beretning fra ca. 890 etter år 0). Da grensa mellom Danmark-Norge og Sverige ble trukket 1751 (750 år etter at kvænene er dokumentert å leve og bo i området), hadde folket bodd i området i flere tusen år.

Etter den finske nasjonalismen nådde folket våre breddegrader, ble nasjonalisert og forfinska - i Finland - så seint som på slutten av 1800-tallet og begynnelsen på 1900-tallet. Finland ble egen nasjonalstat i 1917.
Norske kvæner er verken finske eller innvandrere, men nordmenn med kvænsk etnisitet, og de har vært det så lenge nasjonalstaten Norge har eksistert!"

- Aaronin Jussan Tärje (Terje Aronsen) undervisningsleder på Kainun institutti (Kvensk institutt) - nasjonalt senter for kvænsk språk og kultur.

http://www.kvenskinstitutt.no