En kulturell møteplass for musenes venner!

Dur & Wold i aksjon under åpen dag 7. januar 2012!

 


 

Kultursalongen har flyttet inn i kaféen på Fagerhøi Humanistisk Senter i Søre Osen, Trysil, som foruten å være en sosial møteplass for kunst & kultur, skal ivareta og legge tilrette for kulturelt mangfold, økt kunnskap og "smale" kulturuttrykk. Vi har tillitt til at kunst og kulturopplevelser, over tid, kan åpne opp og inspirere til økt bevissthet...

http://www.kultursalongen.com