Kino


Hjelp Salongfestivalen i å realisere ”Miss Poetry”. Du kan gjøre en forskjell!

Kerwdaprosjektet er et verdighetsprosjekt som retter seg mot fattige kvinner i Kerda, Uganda – et folk til folk prosjekt. Blant en rekke tiltak finner vi ”kuprosjektet” til sosialentreprenør Bitten Schei som besøkte Kultursalongens solidaritetsalong på menneskerettighetsdagen 10. desember i fjor.

En ku kan redde liv, og er en god investering i kampen mot fattigdom for kvinner, derfor ønsker Kultursalongen å støtte Bitten Schei og hennes ”kuprosjekt” i Kerwda, Uganda. Kua koster kun 4.000.-, og gir en barnerik familie muligheten til å leve verdige liv. En ku melker 10 l melk daglig. Familien beholder 1 l melk mens 9 l selges på markedet, og gir penger til mat og skoleundervisning for barna.

Kultursalongen har et sterkt ønske om at årets festival skal munne ut i en konkret kvinnesolidarisk handling. Ved å gi en pengegave til ”Miss Poetry”, hjelper du festivalfellesskapet i å oppfylle ønsket om å sende en livsviktig ku til Kerwda. Kanskje klarer vi to stykker? Ingenting er umulig!

 

Salongfestivalen bidrar med 50 kroner pr. solgte billett til prosjektet. Salg av kaffe, kaker, stomp og lefse går uavkortet til ”kupotten”. Dessuten slipper du å betale for festivalfrokostene hvis du gir ditt bidrag til prosjektet. Se opp for ”Solhatten til Miss Poetry” som vil vandre rundt i løpet av festivalen.

Stor takk til festivaldeltager Laila Ulriksen som selger sin nyeste diktbok "Perlen" for 250 kroner, og lar 50 % av beløpet gå til Kerwdaprosjektet og Miss Poetry under Salongfestivalen.Har du tenkt deg på festivalen, kan boka kjøpes av Laila, eller du kan bestille, og hun sender den til deg.

Ønsker du å støtte ”Miss Poetry”, men ikke har anledning til å være til stede på Salongfestivalen, kan din gave betales inn på festivalkontoen: 18223408296.

Takk for at du støtter internasjonal solidaritet & sosialt entreprenørskap. Du kan gjøre en STOR forskjell!

 

På hjemmesiden til Bitten Schei http://www.mothercourage.no finner du interessant lesning rundt hennes engasjement for kvinnene i Kerwda.

 

Social Capital. What is that?

Social Capital has nothing to do with geography.

Social Capital has nothing to do with money.

Social Capital is trusting relationships that allow you to support one another.

Social Capital promotes quality of live.

Trusting relationships add opportunities and possibilities in our lives.

Building Social Capital creating trusting relationships and possibilities to help others in our community improves the quality of life for all of us: Jobs, recreation, spiritual life, transportation. All are enhanced when we are part of a community.

Supporting one another helping solve problems together.

That is Social Capital!

 


”All verdens gode hensikter hjelper ikke dem som sulter og lider. En må også gjøre noe, og konsekvensene av ens handlinger må være gode. Profesjonalisering av godhet kan skape sosial endring. Sosialt entreprenørskap er vokst frem av denne tenkingen.

En sosial entreprenør er en som erkjenner et sosialt problem og bruker entreprenørskapsprinsipper for å organisere, skape, og administrere en bedrift for å skape sosial endring. Mens en bedrift vanligvis måler ytelse i profitt og avkastning, ønsker en sosial entreprenør å skape sosial kapital. Hovedmål for sosiale entreprenører er å fremme sosiale og miljømessige mål.” – Bitten Schei