Informativ stoff for interesserte rundt finnskogkulturen

Klikk på foto


Anbefaler: "Skogsfinnarna. En sammanfattning av Maud Wedin", 2009

som du finner på http://www.finnbygden.se

Ellers inneholder siden andre spennende skogfinske filer og databaser.