Hvem er jeg? - Hylland Eriksen

Klikk på foto


 Identitet

Thomas Hylland Eriksen

 

”Her er passasjersvøpet, skralt og tynt; -- har dog i smaken en snev av Peer Gynt.
Innenfor her har vi gullgraver-jeget; saften er vekk -- om det noen har eiet.
Her er oldtidsgranskeren, kort, men kraftig. Og her er profeten, fersk og saftig.
Han stinker, som skrevet står, av løgne, så en ærlig mann kan få vann i øyne.
Det neste tykkes mykt. Det har svarte streger; -- svart kan ligne både prest og neger.
Det var en ustyrtelig mengde lag! Kommer ikke kjernen snart for en dag?
Nei -- Gud om den gjør! Til det innerste indre er altsammen lag -- bare mindre og mindre.”

 

Henrik Ibsen: Peer Gynt

 

Hvem er jeg?

Identitet kan sies å være et av språkets vanskeligste ord, selv om det etter hvert er blitt vanlig både i massemediene og i dagligtalen. I filosofien er det et gammelt begrep, men i andre sammenhenger er det nytt. Før 1970-tallet ble det sjelden brukt utenfor fagfilosofenes felt, men i løpet av ganske kort tid er det blitt et av de mest sentrale begrepene både i forskningsmiljøer, i litteraturen og i deler av politikken. Ordet har etter hvert fått så mange, riktignok beslektede betydninger at det er blitt vanskelig å gi det en fullt ut tilfredsstillende definisjon.

Et enkelt sted å begynne en utforskning av identitet, kan være ved utsagnet om at identitet er det man ser når man ser seg i speilet.Man vil utvilsomt se en mann eller kvinne på en viss alder; kanskje ser man en person med en bestemt sosial bakgrunn, eller med en bestemt utdannelse. Kanskje ser man også en person som tilhører en bestemt religion, nasjon eller etnisk gruppe, og kanskje ser man til og med en hudfarge. Man ser utvilsomt et individ med sin egen personlighet.

Alle disse fasettene, og naturligvis mange flere, er med på å skape vår identitet. De ulike gruppene og sosiale kategoriene vi tilhører, gjør oss til dem vi er. For å forstå menneskelig identitet, det sosiale selvet, i hele sin fylde og kompleksitet, kan det derfor være nødvendig å bruke kraftige metaforer. Hos en del vestafrikanske folk er skilpadden den viktigste. I likhet med skilpadden, har personer en offentlig og en privat identitet. Når den stikker hodet ut av skallet er den sårbar, men da er den også i kontakt med verden. Når den trekker hodet inn i skallet er den trygg, men samtidig isolert (Fitzgerald 1993). Metaforer som denne sier noe universelt om hvem vi er som mennesker, men det er ikke lett å peke på nøyaktig hva de sier. Dette kapittelet har til hensikt å gjøre det lettere å forstå hva som står på spill når vi snakker om identitet….

http://folk.uio.no/geirthe/Flerkultur.html