Kulturformidleren Jan Lans, Trysil, til Salongfestivalen 2010!

Det vi har er av høy kvalitet, og det er vårt!

Som den musikalske begavelse han er, har han toner i kropp og sjel tryslingen…


”Jan er født i Ljørdalen, oppvokst i Ljørdalen, bosatt på bestefarens tufter i Ljørdalen siden 1981 – og der blir han sikkert heretter også. Hemkjær som han er, og stolt av sin tilhørighet”, skriver redaktør og forfatter Torbjørn Bakken i ”Trysil – før og nå”, utgitt på Trysil-forlaget 2001. Å at Jan Lans er stolt av sine røtter, er hevet over tvil. Siden ideen om ”Et spell om Støa kanal” falt 1988, har Lans vært en viktig drivkraft og uvurderlig støttespiller for ”Spellet”. Anleggsarbeidet og livet slik det artet seg langs Støa kanal for hundre år siden engasjerer Lans og setter sterke følelser i sving. Det handler om å formidle lokal historie og kultur – arbeiderkultur – med alt sitt slit, mot, kjærlighet, sorger og gleder. Og det er viktig! Med stor glød og entusiasme gjøv han løs på manuset som komponist, arrangør, musikalsk leder, sanger og skuespiller. Oppsetningene har blitt en gedigen suksess, og mange mener at melodiene til sangene, som blir framført i spellet, er et mesterverk. 6. – 8. august er det duket for nye forestillinger i Østre Trysil. Årets spell er det sjette i rekken og framstår i fornyet utgave.

Jan er selvskreven aktør på mange felter i bygda. ”Det er alltid ei tone i livet til Lans”, skriver Bakken. I arbeid og fritid dyrker han sangen og musikken. Som den musikalske begavelse han er, langt på vei sjøllært med ferdigheter arvet etter bestefar, har han toner i kropp og sjel. Tryslinger flest har et forhold til Jan, enten som sanger, musiker eller dirigent. I en årrekke har han skolert og inspirert korsangere, og han har med sin tonesetting gjort vakre viser av god lokal lyrikk. Skal man likevel trekke fram en spesiell lyriker som ligger Lans hjerte nær, må det bli Dagfinn Grønoset, forfatteren og journalisten fra Søre Trysil, som han hadde et nært vennskap til i mange år!

Når Jan Lans entrer scenen under Salongfestivalen, er det i samarbeid med den talentfulle Jonas Wagle Lysfoss fra Trysil, som både formidler dikt og trakterer sin xylofon på mesterlig vis. Utøverne har satt sammen programmet ”Dikt i ord & toner fra Trysil” – og gir et lite innblikk i hvorfor forfatterne fra Trysil er blitt et begrep.

I dag er Jan Lans ansvarlig dirigent og musikalsk leder for Skåret Arbeiderkor.

 

http://www.kanalspillet.no

http://www.trysil-forlaget.no