Utrettelig forkjemper for kvænsk språk og kultur...

Klikk på foto


Aaronin Jussan Tärje (Terje Aronsen), Pyssyjoki/Børselv i Porsanger kommune, er en kunnskapsrik, uredd og utholdende kulturpersonlighet som har kjempet for kvænsk språk og kultur i hele sitt yrkesaktive liv!

Tärje er en kar som tørr å kalle en spade for en spade, og det kan komme godt med når man stadig vekk må kjempe og begrunne behovet for statlige kulturmidler som det kvænske folk i utgangspunktet har rettmessig krav på. I 1998 ble kvænene anerkjent som nasjonal minoritet. 2005 undertegnet Norge Minoritetsspråkpakten som anerkjente kvænsk som et eget språk – ikke bare som finsk dialekt. Norge har dermed forpliktet seg til å styrke og legge til rette for språklig og kulturelt mangfold. Men midlene som skal virkeliggjøre dette arbeidet, sitter langt inne.

Til daglig arbeider Tärje som undervisningsleder på Kainun Institutti (Kvensk institutt) i Pyssyjoki/Børselv, et nasjonalt senter for levende kvænsk språk og kultur. Sjøl har han kvænsk som morsmål, og tilhører en slekt som har bodd i Norge siden 1690-tallet. Den første kvænske romanforfatter Alf Nilsen-Børsskog, er Tärjes søskenbarn. Å skulle skrive på kvænsk som bare har eksistert muntlig, var litt av en utfordring.

Aaronin Jussan har cand.mag.- grad fra Universitetet i Oslo 1973, med fagkretsen psykologi, engelsk og tysk. 1978 også finsk. Har virket som lærer i mange år ved Billefjord og Børselv skole, inntil han i 1999 ble ansatt som faglig leder ved Kvæntunet. Siden 2005 har han arbeidet som undervisningsleder ved Kainun institutt. Som aktiv spydspiss for kvænsk språk og kultur, har han innehatt diverse verv, stått for en rekke prosjekter og utviklingstiltak samt undervist i kvænsk i ulike sammenhenger. Det vil dessverre gå for langt å nevne alle utviklingstiltakene, men det står respekt av arbeidskapasiteten og innsatsen til Aaronin Jussan Tärje. Dessuten har han stilt opp for radio, fjernsyn og media generelt, og kan både synge og spille diverse instrumenter.

http://www.kvenskinstitutt.no