Glade mennesker er dårlige forbrukere sier Antonio Poléo...

Klikk på foto


Lykke og natur er nært beslektet for Antonio, og han snakker gjerne om både lykkens fysiologi og hvordan det å gå inn i naturen kan vekke ting i oss sjøl som vi kanskje har glemt, eller aldri blitt klar over:

 

"Vi er skapt av naturen og hører til i den. Når vi går inn i naturen, går vi inn i oss selv, og da blir det andre ting som teller. Glade mennesker er dårlige forbrukere, og det er kanskje på tide å arbeide for En Gladere Klode?", sier

Antonio Poléo som er biolog og spesialetterforsker for miljøsaker i Økokrim. Han er også 1. kandidat på MDG fylkestingsliste i Hedmark. Sammen med sin kone driver han et småbruk sør i Hedmark med konsesjon for biologisk mangfold, og firmaet Skolopender AS som tilbyr kurs og konsulenttjenester innen biologi. Av mer særegne produkter kan nevnes ”personlig biolog” og ”organisasjonsbiolog”.

http://www.skolopender.no