En forbilledlig representant for den klassiske visetradisjonen...

Klikk på foto


”Når du kikker opp på himmelen en kald og stjerneklar natt før jul, finner stjernebildet Karlsvogna og følger "hanken på vogna" ned mot åskanten,- da vil du se ei stor stjerne som skinner med rød glans. Det er Arcturus, - stjerna for jordbruk og alt som skal gro. Den skinner for at det skal bli en god vår så bonden kan pløye tidlig og den skinner for en god høst, slik at han får god avling.

 

I gamle dager, da folk var mer avhengig av jordlappen sin enn nå, var det mange som kjente til Arcturus, og bonden og familien hans sendte nok en og annen tanke til stjerna om et godt år. Men det var ikke bare bonden som visste om den røde stjerna. I Gudbrandsdalen finner vi et sagn godt kjent av alt fattigfolk som gikk etter vegen. For Arcturus var ei god stjerne for flere enn han som gikk bak plogen. Når den viste seg på himmelen, kunne fattigfolk banke på hvor det skulle være, peke på stjerna og be om mat eller husrom. Så lenge stjerna var oppe kunne ingen nekte en fattig stakkar det han ba om i Guds navn…”

   

Teksten er hentet fra juleoratoriet ”Fattigstjerna” av Øyvind Sund og Gry Sveen

Klikk på foto

Kentaurion

 

Jeg er et barn,

et korn av salt,

en puslebit i livets Alt.

En dag skal jeg bli glemt.

Der danser stjernevrimmelen,

der stanger nattehimmelen

mot åskanten i sør.

Hva kjenner vel Kentaurion

at vi har gått her hånd i hånd

og elsket et sekund.

Jeg er et barn,

et korn av salt,

en puslebit i livets Alt.

Øyvind Sund, Vinstra, er en allsidig og original kulturformidler som i årevis har virket som visesanger, viseskriver og grafiker med en solid posisjon i norsk/nordisk visemiljø.

Sund står for den rene og usminkede visesjangeren med gjennomarbeidede tekster, velformulert viserøst og sin klassiske gitar som det bærende element. Platedebuterte med ”Jordunge” 1974 etterfulgt av flere lydutgivelser og visebøker. Har medvirket på flere nordiske samleproduksjoner, og hatt en rekke konserter og turneer for norske og svenske Rikskonserter. Høsten 2010 slapp han sitt sjette album: ”Jord og lyst” som han har høstet gode kritikker for. Mottok Prøysenprisen i 1974, og har fått en rekke kunstnerstipend så vel fra TONO som Akershus og Oppland Fylke. I 1994 mottok han Nord-Fron kommunes kulturpris.

Utfyllende info:
http://oyvindsund.no