Geir Stjernholm Uldal, Bergen, leder festivalens paneldialog...

Byline Reidar Peersen, Varden. Klikk på foto.


Geir Stjernholm Uldal har blant annet studert religionsvitenskap, og betrakter seg selv som en halvstudert religionsnerd med spesielt fokus på moderne religiøsitet. Som praktiker, har han lang erfaring innenfor okkulte og neopaganistiske miljøer. Har blant annet redigert det neopaganistiske tidsskriftet "I ny og ne". Sammen med religionsviteren Geir Winje, Høgskolen i Vestfold, har han skrevet boka "Hekser og Healere: religion og spiritualitet i det moderne" som presenterer nyreligiøse miljøer i Norge. Han er også praktiserende heks og Wiccaprest, og har dessuten fartstid innen asatru og ritualmagiske miljøer.

Klikk på foto


Wicca - heksenes religion

"Paganisme er etter hvert blitt en internasjonal betegnelse på praktiseringen av de urgamle religionene, altså før-kristne religioner, og religioner og sjamanisme som har sine røtter i disse. Vi har valgt å bruke begrepet paganist heller enn “hedning” også på norsk, ettersom de kristne så vel som Hedningesamfunnet har gitt ordet “hedning” et innhold som er entydig med ateisme, det å ikke tro på noe guddommelig. Paganister tror i høyeste grad på det guddommelige, - i det jordiske, i menneskene, i livskraften og i det kosmiske. (Begrepet omfatter nær sagt allle som ikke har en monoteistisk tro.)


Paganistiske religioner og praksiser har alle en meget sterk tilknytning til Jorden og naturen, til elementene, og til planetene: Solen og Månen. Wicca kommer da sånn sett under begrepsparaplyen paganisme.


Dagens wicca har sine røtter i den opprinnelige fruktbarhetskultus, i førkristne mysterie-religioner og i den okkulte tradisjon generelt. I sin “moderne” form begynte wicca å bli kjent i begynnelsen av 50-årene, da engelske Gerald Gardner ga ut sin første bok om wicca."

Kilde: http://www.wicca.no