Sammen i kirka - Glede * Undring * Håp

Klikk på foto


”Der vår lidenskap og kjærlighet møter sin grense ved tap, død og sorg, har Den treenige guds lidenskap og kjærlighet ingen grenser. Der vår lidenskap og kjærlighet forholder seg til et begrenset antall mennesker, omfavner Den treenige Gud alle. Dette er en del av det mysteriet vi feirer i den kristne påsken.

Vår kjærlighet er en del av Guds kjærlighet. Derfor kan vi ha en anelse om den lidenskap og lidelse som utspilte seg i det store påskedramaet. Men rekkevidden av denne pasjonen fremstår både som gåtefull og overveldende. Som det heter i salmen: ”Troens øye ser det.” - Tore HummelvollTore Hummelvoll er sokneprest i Elverum med ansvar for menighetene i Hernes, Nordskogbygda og Sørskogbygda. Framstår som en omgjengelig og åpen teolog med sans for kunst og kultur. Ikke minst litteratur. Er en viktig drivkraft og medspiller rundt arbeidet med å utvikle Hernes Kulturkirke. Rundt pinsetider venter familien Hummelvoll sitt andre barn, så Kultursalongen krysser fingrene for at fødselen venter til etter panelsamtalen pinseaften. Vi setter veldig pris at Tore har takket ja til å være en del av panelet.

Klikk på foto

”Fødsel, død, kjærlighet, glede, sorg, håp, tap og lykke – alt dette møter vi i livet. Det er ikke alltid like lett å forstå eller å sette ord på slike ting, men symbolene og ritualene i kirkerommet hjelper oss å gi uttrykk for slike livserfaringer. Gjennom hele livet bruker vi kirka i glede og sorg. I generasjoner har mennesker blitt knyttet til kirka gjennom dåp og konfirmasjon. I kirka kommer vi tett inn på livets mysterier. Her møter vi fortellingene om Jesus og troen på Gud. Her settes livet vårt inn i en større sammenheng. Her kan vi finne trøst og tro, håp og glede.”