Videreformidler den rike kvænske musikktradisjonen

Klikk på foto


Øistein Hanssen revitaliserer den kvænske musikktradisjonen.

Øistein Hanssen, musiker, musikkgransker og instrumentmaker, kommer fra Nordkjosbotn, et kvænskdominert område i indre del av Balsfjord. En gren av slekta hans kan føres tilbake til Bomstadkvænen Johannes Josefsen og den kvænske bondeskalden Atti Keksi som levde i Tornedalen på 1600-tallet. Er en del av The Moai duo sammen med Biret Álehttá Mienna fra Jergul i Karasjok (Berit Alette Mienna). Spiller også i gruppa Fádnu.

I flere år har Øistein gravd i musikkarkiver og lyttet til båndopptak – på jakt etter kvænsk tradisjonsmusikk. Siste funn skal være 100 år gamle ukjente joiker med kvænsk tekst og kvænsk tonalitet. Når han framfører musikken, benytter han musikkdialekter han mener er riktig for kvænkulturen i Balsfjord, i et forsøk på å ta opp igjen noe av den rike kvænske musikktradisjonen som har levd i området. Selv om de gamle spillemennene trakterte fele (trekkspill og gitar), spiller Øistein på forskjellige fløyter, bukkehorn og lurer. For å skape en klang som passer den gamle kulturen, har han utviklet en egen fløytemodell som passer til å formidle det litt melankolske uttrykk fra sine forfedre og - mødre fra myrlandet i øst. Bukkehorn finnes på flere finske kommunevåpen, og den svenske historikeren Olaus Magnus har tegnet hornet som signalinstrument i krig som Qvennir og Skidsfinnar førte mot Bjarmerne. Man kjenner også til at tradisjonene med bruk av lurer følger en slags hesteskofasong gjennom Norden og Russland til Alpene, hvor vi finner dem som alpehorn.

Spillemanns-Antti (Abraham) og Spillemanns-Jussa, opprinnelig fra Tornedalen, var to dyktige musikere som slo seg ned i Nordkjosbotn. Jussa kom til å gifte seg inn i den musikalske familien Kvitberg. I musikkarkivet på Tromsø museum ligger flere nedtegnelser på musikken til Antti og Jussa.

En annen dyktig felespiller fra Nordkjosbotn, Karl Kvitberg, kunne mye musikk, og husket hvor og av hvem han hadde lært melodiene. I 1950 ble han intervjuet av Ragnvald Graff fra Tromsø, som også har nedtegnet over 70 feleslåtter som Kvitberg hadde lært av andre omkring 1900-tallet. Mange av slåttene var etter spillemennene Antti og Jussi. Anttis etterkommere har vært dyktige spillemenn i flere ledd.

Kilde: Bente Imerslund, finsk.no og samtale med Øistein Hanssen