Arkeolog Hilde Rigmor Amundsen

Klikk på foto


Hilde Rigmor Amundsen er arkeolog og bosatt på den restaurerte husmannsplassen Lotterud i Stange. Hun har jobbet som arkeolog i Hedmark fylkeskommune (1996-2002), og er i dag ansatt på Norsk institutt for kulturminneforskning. Hilde har nylig, den 25. mars i år, disputert til doktorgraden ved Universitetet i Oslo med avhandlingen: "Mot de store kulturtradisjonene. Endringsprosesser fra tidligneolitikum til førromersk jernalder mellom Mjøsa og Femunden".

"Hilde Amundsen mener Trysilelva dannet en naturlig skille mellom to gruppe folk fra siste del av yngre jernalder. Etter hvert fører forskjellige valg av bosetningsområder og næringsveier til mindre mobilitet og utveksling. Utviklingen forsterkes i løpet av bronsealderen og inn i jernalderen.

- Trysilelva var ikke bare en fysisk barriere, men også en grense mellom mennesker med ulik tilhørighet, påpeker hun. Både spredningen av og type gjenstandsmateriale antyder dette skillet ved Trysilelva."

(Kilde Mari Kildahl, frilansjournalist, fra artikkelen "Samisk i Hedmark i yngre steinalder".)