Laila Ulriksen får orden på tankene ved å skrive lyrikk...

Klikk på foto


 

” Da diktet perlen kom, var jeg på et kurs. Jeg leste diktet høyt for kursdeltagerne. Det var et sterkt øyeblikk, og et sterkt symbol. Der og da ble bokas tittel bestemt. Alle mennesker har en indre perle i seg. Ikke alle er klar over det, og klarer derfor ikke å skinne. Hvis du ikke allerede har funnet din indre perle, så håper jeg du gjør det etter å ha lest boka mi”, sier Laila Ulriksen.


Laila Ulriksen, Ilseng, har vært opptatt av lyrikk siden tiårs alderen og elsket å formidle dikt skrevet av andre. Ikke så rart kanskje når hun er født og oppvokst i Trysil som har sterke litterære røtter. I dag skriver hun også egne dikt, og mener skriveprosessen kom i gang fordi hun hadde så mye inni seg som måtte ut. At folk kjenner seg igjen i mye av det hun skriver, inspirerer og gleder, og hun håper diktene kan bringe håp og styrke til leserne. Laila Ulriksen bokdebuterte med lyrikksamlingen ”Min veg”, 2009. I fjor fulgte hun opp med ”Perlen”, og hun har ikke tenkt å gi seg…


http://www.oppriktig.no/contents/no/d56.html

Klikk på foto


“Perlen” er den andre diktsamlingen til Laila Ulriksen og forteller noe om det å være menneske. Laila klarer å berøre noe i oss som venter på å bli anerkjent, derfor når hun oss der vi trenger å kjenne etter, derfor gjør vibrasjonene noe med oss. Ordene kommer fra hjertet og får oss til å forstå, kjenne oss igjen og kanskje inspirere til et valg om ønske å gå videre.


Ikke dømme andre

Hva venter ved neste sving?
Er det noe der, eller ingen ting?
Det som er fint, er at du ikke vet,
for da ville du ta
alt som en selvfølgelighet.
Du skal ikke vite alt,
men noe får du fortalt.
Mye skal du også lære.
Du må skjønne,
at noen ganger skal du bare være.
Bare vær deg selv,
fullt og helt - ikke stykkevis og delt.
Da kan du gå rundt neste sving,
for å se at der var det mange ting.
Du må begynne med
deg selv for å se,
- slipp hjertet ditt løs og få fred.
Ikke døm andre,
før du ser hva du selv kan forandre.