Bakgrunn i den litterære motkulturen på 70-tallet

Klikk på foto


Terje Amundsen lærer, lyrikk, musikk

Terje Amundsen har bakgrunn i den litterære motkulturen, og har siden begynnelsen av 1970-tallet utgitt en rekke hefter, bøker og ordbilder, hovedsakelig innen lyrikksjangeren. Han har hatt en rekke opptredener, der han kombinerer lyrikk med improvisasjonsmusikk, og tar gjerne slike oppdrag. Blant instrumentene han spiller er tverrfløyte, sopransax og afrikanske trommer. Han er medlem i Hedmark Forfatterlag, der han har hatt en rekke verv.

Terje Amundsen har cand. mag eksamen fra Universitetet i Oslo, med bl.a. litteraturvitenskap, norsk og kunsthistorie i fagkretsen. Han arbeider til daglig som lærer og har arbeidet innen ulike skoleslag, bl.a. Forsøksgymnaset i Oslo. Pr. i dag er han bosatt i Elverum.


"Diktene hans rommer gjerne innslag av sosial kritikk. Men som en kontrast til den analyserende, sosiale tematikken preges de også av en drivende indre søken, som gjerne fører til grensen mot det ugjennomtrengelige, uforklarlige. Og det er gjerne denne dobbeltheten som skaper energien i diktningen."

(Geir Vestad i "Hedmarks diktere")

 

"Ja! Nettopp et ansikt i ord har Terje Amundsen; midt i et hav av ansiktsløs poesi!"

(Martin Nag i "Friheten")

 

Opptredener og opplesninger:

Club 7, Arbeidskollektivet i Hjelmsgate (Oslo), Den Nordiske Poesifestivalen (Hamar), Volumfestivalen, Salongfestivalen (Elverum), ulike arrangementer i regi av Hedmark Forfatterlag.

 

Utgivelser:

1970 Nattlys

1978 Linjer mellom sten og stjerner

1981 Loft Session

1989 Moment - scene 2

1993 Vind, vinge - den kinesiske sommerfuglen

1996 Skår

2001 Solospill

2005 Umaskert, usynlig

 

Ordbilder i samarbeid med Sissel Linge Andresen, Haakon W. Isachsen, Einar Øverenget og Jørgen Damskau
 

Kreativt nettforum:

http://www.123hjemmeside.no/diktogbilder
http://www.diktogbilder.dinstudio.no