Det finnes ingen overtro. All tro er tro...

Klikk på foto


Rolf Rønning tar vare på de skogfinske sjamanenes kultur og tradisjoner

”Jeg mener det finnes ikke overtro. All tro er tro. Det kommer an på øynene som ser og ørene som hører. Kirka definerer all annen tro enn deres egen som overtro, men jeg synes kanskje ikke at de skal ha monopol. Munkene som forsøkte å omvende medlemmene i Stor-Markkus klan til kristendommen, fristet med evig liv. Denne utsikten til å måtte leve evig, oppfattet dette urfolket som en trussel. Skogfinnene levde tett på og i pakt med naturen. Her hentet de kraft og her fant de utkomme. Fordi skogfinnene med jevne mellomrom måtte ut på vandring for å finne nye granskoger til svedjemarkene sine, var de ikke opptatt av å eie. Problemet menneskene alltid har hatt, er at vi fort blir for grådige. Skogfinnenes tenkning og måten de levde på synes jeg har mye for seg i dag, for vi sløser og forbruker på en måte som vi vet vil straffe seg. Ting henger sammen.”

Rolf Rønning (1945) vokste opp i grenda Peistorpet i Åsnes Finnskog, den eldste finnegrenda i kommunen. I dag bor han i Heradsbygd i Hedmark. Av yrke er han lærer. Han har også arbeidet som håndverker.

Rolf Rønning visste tidlig at han var av skogfinneslekt, og interessen for slekt og slektsgransking ligger i bunnen for den meget solide jobben han gjennom mange år har gjort for å ta vare på den skogfinske kulturen. Rønning har skrevet mye om skogfinnekultur, og han var aktiv med i opprettelsen av Norsk Skogfinsk Museum i Grue Finnskog i 2005. Han har vært leder i Åsnes Finnskog Historielag og redaktør for medlemsbladet ”Næverkonten” i 20 år. 2010 utkom hans historiske spenningsroman ”Under Ukkos himmel” hvor han skriver om urfolket som var opphavet til den folkegruppa som ble kalt skogfinner, om sjamanisme og uforklarlige evner og krefter som skogfinnene var i besittelse av. Resultatet er blitt en omfattende roman på 700 sider og er den første i sitt slag. Men så har skriveprosessen også tatt 10 år. Utgitt på Trysilforlaget.

Det finnes i dag etterkommere etter skogfinske innvandrere i et 40-talls kommuner i fylkene: Hedmark, Oppland, Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Telemark.

Kilde: Håvard Lillebo, Østlendingen

Klikk på foto

"Skogfinnene mente at alt har en sjel, og at alt som har en sjel kunne påvirkes av besvergelser. Det finnes voksrullopptak med besvergelser og runesanger fra 1905 og 1926 med trollgubben Puro-Johoin Pekka og Kaisa Vilhuinen, hun som er kalt Finnskogens siste viskvinne. Begge bodde på Grue Finnskog. Det fortelles at trollgubben snudde ulvefælene, så ulven ble borte fra Finnskogen." - Rolf Rønning